Ba Mươi Ngày Làm ChaHoàng Bách - một anh chàng thư sinh, dễ bị chi phối đã bất ngờ khi biết mình sẽ phải làm cha của một cô bé khá lém lỉnh, chỉ mới tròn 7 tuổi. Những giây phút gánh trọng trách làm cha của Bách thật sự gây cho anh nhiều cuộc khủng hoảng tinh thần, khiến cho mọi thứ đã rối tung nay còn rối tung hơn. Và rồi, với tình yêu trẻ, biết lắng nghe trẻ đã giúp cho anh vượt qua chông gai để trở thành một người cha tốt. Nhưng lúc này lại có những biến cố khác xảy ra khiến cho Bách không còn là người cha của cô bé con lém lỉnh đó nữa. Liệu họ sẽ phải xa nhau mãi mãi hay không?
Ba Mươi Ngày Làm Cha      1
Ba Mươi Ngày Làm Cha      2
Ba Mươi Ngày Làm Cha      3
Ba Mươi Ngày Làm Cha      4
Ba Mươi Ngày Làm Cha      5
Ba Mươi Ngày Làm Cha      6
Ba Mươi Ngày Làm Cha      7
Ba Mươi Ngày Làm Cha      8
Ba Mươi Ngày Làm Cha      9
Ba Mươi Ngày Làm Cha      10
Ba Mươi Ngày Làm Cha      11
Ba Mươi Ngày Làm Cha      12
Ba Mươi Ngày Làm Cha      13
Ba Mươi Ngày Làm Cha      14
Ba Mươi Ngày Làm Cha      15
Ba Mươi Ngày Làm Cha      16
Ba Mươi Ngày Làm Cha      17
Ba Mươi Ngày Làm Cha      18
Ba Mươi Ngày Làm Cha      19
Ba Mươi Ngày Làm Cha      20
Ba Mươi Ngày Làm Cha      21
Ba Mươi Ngày Làm Cha      22
Ba Mươi Ngày Làm Cha      23
Ba Mươi Ngày Làm Cha      24
Ba Mươi Ngày Làm Cha      25
Ba Mươi Ngày Làm Cha      26
Ba Mươi Ngày Làm Cha      27
Ba Mươi Ngày Làm Cha      28
Ba Mươi Ngày Làm Cha      29
Ba Mươi Ngày Làm Cha      30
Ba Mươi Ngày Làm Cha      31
Ba Mươi Ngày Làm Cha      32
Ba Mươi Ngày Làm Cha      33
Ba Mươi Ngày Làm Cha      34
Ba Mươi Ngày Làm Cha      35
Ba Mươi Ngày Làm Cha      36
Ba Mươi Ngày Làm Cha      37
Ba Mươi Ngày Làm Cha      38
Ba Mươi Ngày Làm Cha      39
Ba Mươi Ngày Làm Cha      40
Ba Mươi Ngày Làm Cha      41
Ba Mươi Ngày Làm Cha      42
Ba Mươi Ngày Làm Cha      43
Ba Mươi Ngày Làm Cha      44
Ba Mươi Ngày Làm Cha      45
Ba Mươi Ngày Làm Cha      46
Ba Mươi Ngày Làm Cha      47
Ba Mươi Ngày Làm Cha      48
Ba Mươi Ngày Làm Cha      49
Ba Mươi Ngày Làm Cha      50
Ba Mươi Ngày Làm Cha      51
Ba Mươi Ngày Làm Cha      52
Ba Mươi Ngày Làm Cha      53
Ba Mươi Ngày Làm Cha      54
Ba Mươi Ngày Làm Cha      55
Ba Mươi Ngày Làm Cha      56
Ba Mươi Ngày Làm Cha      57
Ba Mươi Ngày Làm Cha      58
Ba Mươi Ngày Làm Cha      59
Ba Mươi Ngày Làm Cha      60
Ba Mươi Ngày Làm Cha      61
Ba Mươi Ngày Làm Cha      62
Ba Mươi Ngày Làm Cha      63
Ba Mươi Ngày Làm Cha      64
Ba Mươi Ngày Làm Cha      65
Ba Mươi Ngày Làm Cha      66
Ba Mươi Ngày Làm Cha      67
Ba Mươi Ngày Làm Cha      68
Ba Mươi Ngày Làm Cha      69
Ba Mươi Ngày Làm Cha      70
Ba Mươi Ngày Làm Cha      71
Ba Mươi Ngày Làm Cha      72
Ba Mươi Ngày Làm Cha      73
Ba Mươi Ngày Làm Cha      74
Ba Mươi Ngày Làm Cha      75
Ba Mươi Ngày Làm Cha      76
Ba Mươi Ngày Làm Cha      77
Ba Mươi Ngày Làm Cha      78
Ba Mươi Ngày Làm Cha      79
Ba Mươi Ngày Làm Cha      80
Ba Mươi Ngày Làm Cha      81
Ba Mươi Ngày Làm Cha      82
Ba Mươi Ngày Làm Cha      83
Ba Mươi Ngày Làm Cha      84
Ba Mươi Ngày Làm Cha      85
Ba Mươi Ngày Làm Cha      86
Ba Mươi Ngày Làm Cha      87
Ba Mươi Ngày Làm Cha      88
Ba Mươi Ngày Làm Cha      89
Ba Mươi Ngày Làm Cha      90
Ba Mươi Ngày Làm Cha      91
Ba Mươi Ngày Làm Cha      92
Ba Mươi Ngày Làm Cha      93
Ba Mươi Ngày Làm Cha      94
Ba Mươi Ngày Làm Cha      95
Ba Mươi Ngày Làm Cha      96
Ba Mươi Ngày Làm Cha      97
Ba Mươi Ngày Làm Cha      98
Ba Mươi Ngày Làm Cha      99
Ba Mươi Ngày Làm Cha      100
Ba Mươi Ngày Làm Cha      101
Ba Mươi Ngày Làm Cha      102
Ba Mươi Ngày Làm Cha      103
Ba Mươi Ngày Làm Cha      104
Ba Mươi Ngày Làm Cha      105
Ba Mươi Ngày Làm Cha      106
Ba Mươi Ngày Làm Cha      107
Ba Mươi Ngày Làm Cha      108
Ba Mươi Ngày Làm Cha      109
Ba Mươi Ngày Làm Cha      110
Ba Mươi Ngày Làm Cha      111
Ba Mươi Ngày Làm Cha      112
Ba Mươi Ngày Làm Cha      113
Ba Mươi Ngày Làm Cha      114
Ba Mươi Ngày Làm Cha      115
Ba Mươi Ngày Làm Cha      116
Ba Mươi Ngày Làm Cha      117
Ba Mươi Ngày Làm Cha      118
Ba Mươi Ngày Làm Cha      119
Ba Mươi Ngày Làm Cha      120
Ba Mươi Ngày Làm Cha      121
Ba Mươi Ngày Làm Cha      122
Ba Mươi Ngày Làm Cha      123
Ba Mươi Ngày Làm Cha      124
Ba Mươi Ngày Làm Cha      125
Ba Mươi Ngày Làm Cha      126
Ba Mươi Ngày Làm Cha      127
Ba Mươi Ngày Làm Cha      128
Ba Mươi Ngày Làm Cha      129
Ba Mươi Ngày Làm Cha      130
Ba Mươi Ngày Làm Cha      131
Ba Mươi Ngày Làm Cha      132
Ba Mươi Ngày Làm Cha      133
Ba Mươi Ngày Làm Cha      134
Ba Mươi Ngày Làm Cha      135
Ba Mươi Ngày Làm Cha      136
Ba Mươi Ngày Làm Cha      137
Ba Mươi Ngày Làm Cha      138
Ba Mươi Ngày Làm Cha      139
Ba Mươi Ngày Làm Cha      140
Ba Mươi Ngày Làm Cha      141
Ba Mươi Ngày Làm Cha      142
Ba Mươi Ngày Làm Cha      143
Ba Mươi Ngày Làm Cha      144
Ba Mươi Ngày Làm Cha      145 End

 

Báo link bị lỗi

Ba Mươi Ngày Làm Cha


Copyright: www.giaitriabc.com