Cảnh Sát Vùng BiênBộ phim Cảnh sát vùng biên dài 18 tập của đạo diễn Lê Ngọc Linh trước đây còn có tên gọi là Miền đất hứa. Trong bộ phim này, Thu Hiền vào vai Ngọc Diễm, một nữ trinh sát của PC17 rất kiên cường, dũng cảm, cô đã cùng với Dũng và Huy tạo nên một bộ ba hợp tác rất ăn ý trong điều tra và phá nhiều chuyên án ma tuý lớn. Trong cuộc sống đời thường, Ngọc Diễm cũng là một người con gái yếu đuối, nhân hậu và biết hy sinh.
Cảnh Sát Vùng Biên      1
Cảnh Sát Vùng Biên      2
Cảnh Sát Vùng Biên      3
Cảnh Sát Vùng Biên      4
Cảnh Sát Vùng Biên      5
Cảnh Sát Vùng Biên      6
Cảnh Sát Vùng Biên      7
Cảnh Sát Vùng Biên      8
Cảnh Sát Vùng Biên      9
Cảnh Sát Vùng Biên      10
Cảnh Sát Vùng Biên      11
Cảnh Sát Vùng Biên      12
Cảnh Sát Vùng Biên      13
Cảnh Sát Vùng Biên      14
Cảnh Sát Vùng Biên      15
Cảnh Sát Vùng Biên      16
Cảnh Sát Vùng Biên      17
Cảnh Sát Vùng Biên      18
Cảnh Sát Vùng Biên      19
Cảnh Sát Vùng Biên      20
Cảnh Sát Vùng Biên      21
Cảnh Sát Vùng Biên      22
Cảnh Sát Vùng Biên      23
Cảnh Sát Vùng Biên      24
Cảnh Sát Vùng Biên      25
Cảnh Sát Vùng Biên      26
Cảnh Sát Vùng Biên      27
Cảnh Sát Vùng Biên      28
Cảnh Sát Vùng Biên      29
Cảnh Sát Vùng Biên      30
Cảnh Sát Vùng Biên      31
Cảnh Sát Vùng Biên      32
Cảnh Sát Vùng Biên      33
Cảnh Sát Vùng Biên      34
Cảnh Sát Vùng Biên      35
Cảnh Sát Vùng Biên      36
Cảnh Sát Vùng Biên      37
Cảnh Sát Vùng Biên      38
Cảnh Sát Vùng Biên      39
Cảnh Sát Vùng Biên      40
Cảnh Sát Vùng Biên      41
Cảnh Sát Vùng Biên      42
Cảnh Sát Vùng Biên      43
Cảnh Sát Vùng Biên      44
Cảnh Sát Vùng Biên      45
Cảnh Sát Vùng Biên      46
Cảnh Sát Vùng Biên      47
Cảnh Sát Vùng Biên      48
Cảnh Sát Vùng Biên      49
Cảnh Sát Vùng Biên      50
Cảnh Sát Vùng Biên      51
Cảnh Sát Vùng Biên      52
Cảnh Sát Vùng Biên      53
Cảnh Sát Vùng Biên      54 End

 

Báo link bị lỗi

Cảnh Sát Vùng Biên


Copyright: www.giaitriabc.com