Đứa Trẻ Đến Từ Thiên ĐườngTinh Hòa và Hải Vận tình cờ gặp nhau trong buổi mừng sinh nhật lần thứ 17 của cả 2 người..
Tình yêu tuy đến nhanh nhưng vô cùng sâu sắc, cả 2 quyết định đăng ký kết hôn nhưng vì chưa đủ tuổi nên họ hứa hẹn sinh nhật lần thứ 18 sẽ đăng ký lại. Cha của Hải Vận ngăn cản vì cho rằng Tinh Hòa là thành phần xã hội đen, gia đình nghèo ko xứng với con gái ông. Bất chấp mọi thứ, Tinh Hòa và Hải Vận kiên quyết đến với nhau. 18 tuổi cả 2 đã thành vợ chồng, họ nhanh chóng có với nhau đứa con đầu lòng ... Tuy nhiên càng gần đến ngày sinh, tình trạng hôn nhân của họ càng trở nên tồi tệ. Cuối cùng Hải Vận bỏ đi khi phát hiện ra bị Tinh Hoa lừa dối. Cô trở về nhà với bố và sinh được một cậu con trai. Thật không may đứa trẻ đã chết ngay khi vừa ra đời. Vỡ tan mọi hy vọng, cô đã cùng bố đi Mỹ và cắt đứt mọi liên lạc với chồng và bạn bè.
Sự thật là bố Hải Vận đã nói dối cô, con trai không chết, bạn bè cũng nói dối, Tinh Hoà không lừa dối Hải Vận. Cô sẽ làm gì để có được niềm hạnh phúc đích thực khi đứng trước sự lựa chọn của quá khứ và hiện tại.
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      1
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      2
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      3
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      4
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      5
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      6
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      7
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      8
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      9
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      10
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      11
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      12
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      13
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      14
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      15
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      16
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      17
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      18
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      19
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      20
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      21
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      22
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      23
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      24
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      25
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      26
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      27
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      28
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      29
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      30
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      31
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      32
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      33
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      34
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      35
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      36
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      37
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      38
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      39
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      40
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      41
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      42
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      43
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      44
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      45
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      46
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      47
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      48
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      49
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      50
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      51
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      52
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      53
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      54
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      55
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      56
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      57
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      58
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      59
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      60
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      61
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      62
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      63
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      64
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      65
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      66
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      67
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      68
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      69
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      70
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      71
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      72
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      73
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      74
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      75
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      76
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      77
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      78
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      79
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      80
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      81
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      82
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      83
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      84
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      85
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      86
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      87
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      88
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      89
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      90
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      91
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      92
Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường      93 End

 

Báo link bị lỗi

Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường


Copyright: www.giaitriabc.com