Huớng dẫn Download phim từ Dailymotion

Bước 1:Trong trang xem phim của www.giaitriabc.com , bạn click vào màn hình phim (chú ý:khong click vào nút play) để dẫn tới daily video.

Bước 2:Bạn Copy địa chỉ của phim ở Dailymotion video,và mở trang www.keepvid.com

Bước 3:Trong trang keepvid,bạn paste địa chỉ dailymotion video vào chỗ lấy link,và chọn site cần lấy link là dailymotion,xong rồi click vào nút download

Bước 4:Sau khi nhấn vào nút download bạn nhận được trang mới có chứa link để download.Bạn Click vào link để download.Bạn có thể dùng một chương trình download để load phim.

Chúc bạn xem phim vui vẻ

www.giaitriabc.com


links:vinastart.com