Lặng Lẽ Yêu EmPhim thuộc thể loại tâm lý xã hội, nói về tình yêu và sự phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ. Trong đó nổi bật là câu chuyện tình yêu của đôi bạn Bảo Ngân và Hà Tuấn. Bảo Ngân - một cô gái con nhà giàu và cá tính, bị "sét đánh" ngay từ cái nhìn đầu tiên với Hà Tuấn, cô đã quyết chinh phục bằng được anh chàng sinh viên nhạc viện. Tình yêu đã đến nhưng sóng gió cũng mấy lần đẩy họ ra xa. Liệu theo thời gian, đối diện với những va đập của cuộc đời, trải nghiệm của mỗi người cũng khác nhau, họ có cách nào níu giữ tình yêu nồng cháy của tuổi mới lớn?
Lặng Lẽ Yêu Em      1
Lặng Lẽ Yêu Em      2
Lặng Lẽ Yêu Em      3
Lặng Lẽ Yêu Em      4
Lặng Lẽ Yêu Em      5
Lặng Lẽ Yêu Em      6
Lặng Lẽ Yêu Em      7
Lặng Lẽ Yêu Em      8
Lặng Lẽ Yêu Em      9
Lặng Lẽ Yêu Em      10
Lặng Lẽ Yêu Em      11
Lặng Lẽ Yêu Em      12
Lặng Lẽ Yêu Em      13
Lặng Lẽ Yêu Em      14
Lặng Lẽ Yêu Em      15
Lặng Lẽ Yêu Em      16
Lặng Lẽ Yêu Em      17
Lặng Lẽ Yêu Em      18
Lặng Lẽ Yêu Em      19
Lặng Lẽ Yêu Em      20
Lặng Lẽ Yêu Em      21
Lặng Lẽ Yêu Em      22
Lặng Lẽ Yêu Em      23
Lặng Lẽ Yêu Em      24
Lặng Lẽ Yêu Em      25
Lặng Lẽ Yêu Em      26
Lặng Lẽ Yêu Em      27
Lặng Lẽ Yêu Em      28
Lặng Lẽ Yêu Em      29
Lặng Lẽ Yêu Em      30
Lặng Lẽ Yêu Em      31
Lặng Lẽ Yêu Em      32
Lặng Lẽ Yêu Em      33
Lặng Lẽ Yêu Em      34
Lặng Lẽ Yêu Em      35
Lặng Lẽ Yêu Em      36 End

 

Báo link bị lỗi

Lặng Lẽ Yêu Em


Copyright: www.giaitriabc.com