Những Thiên Thần Áo TrắngNhững thiên thần áo trắng xoay quanh cuộc sống học đường với quan niệm: nhà trường không chỉ là một nơi để học sinh đón nhận nguồn tri thức từ thầy cô giáo, mà đó còn là nơi để học sinh thể hiện tính cách, đam mê và ước vọng của mình… Nhân vật chính là một cô bé rất thông minh và xinh đẹp tên July Miu (Ánh Nhật đóng) trở về nước và xin vào một lớp toàn học sinh giỏi của một trường dân lập.

Không hề nhút nhát và bị động, July Miu đã tự đứng ra vận động các bạn bầu cho mình làm lớp trưởng trước sự ngỡ ngàng và khâm phục của nhiều học sinh trong lớp. Từ đây, cô bé lần lượt chỉ huy các bạn vượt qua nhiều thử thách trong học tập và trong vui chơi ở lớp. Cùng với những thành viên khác trong lớp, July Miu “dẫn đầu” phong trào chống lại kiểu học theo lối đọc chép, chống lại lối bắt học sinh học thêm ở chính các giáo viên đứng lớp, phản đối cách học thuộc lòng…
Những Thiên Thần Áo Trắng      1
Những Thiên Thần Áo Trắng      2
Những Thiên Thần Áo Trắng      3
Những Thiên Thần Áo Trắng      4
Những Thiên Thần Áo Trắng      5
Những Thiên Thần Áo Trắng      6
Những Thiên Thần Áo Trắng      7
Những Thiên Thần Áo Trắng      8
Những Thiên Thần Áo Trắng      9
Những Thiên Thần Áo Trắng      10
Những Thiên Thần Áo Trắng      11
Những Thiên Thần Áo Trắng      12
Những Thiên Thần Áo Trắng      13
Những Thiên Thần Áo Trắng      14
Những Thiên Thần Áo Trắng      15
Những Thiên Thần Áo Trắng      16
Những Thiên Thần Áo Trắng      17
Những Thiên Thần Áo Trắng      18
Những Thiên Thần Áo Trắng      19
Những Thiên Thần Áo Trắng      20
Những Thiên Thần Áo Trắng      21
Những Thiên Thần Áo Trắng      22
Những Thiên Thần Áo Trắng      23
Những Thiên Thần Áo Trắng      24
Những Thiên Thần Áo Trắng      25
Những Thiên Thần Áo Trắng      26
Những Thiên Thần Áo Trắng      27
Những Thiên Thần Áo Trắng      28
Những Thiên Thần Áo Trắng      29
Những Thiên Thần Áo Trắng      30
Những Thiên Thần Áo Trắng      31
Những Thiên Thần Áo Trắng      32
Những Thiên Thần Áo Trắng      33
Những Thiên Thần Áo Trắng      34
Những Thiên Thần Áo Trắng      35
Những Thiên Thần Áo Trắng      36
Những Thiên Thần Áo Trắng      37
Những Thiên Thần Áo Trắng      38
Những Thiên Thần Áo Trắng      39
Những Thiên Thần Áo Trắng      40
Những Thiên Thần Áo Trắng      41
Những Thiên Thần Áo Trắng      42
Những Thiên Thần Áo Trắng      43
Những Thiên Thần Áo Trắng      44
Những Thiên Thần Áo Trắng      45
Những Thiên Thần Áo Trắng      46
Những Thiên Thần Áo Trắng      47
Những Thiên Thần Áo Trắng      48
Những Thiên Thần Áo Trắng      49
Những Thiên Thần Áo Trắng      50
Những Thiên Thần Áo Trắng      51
Những Thiên Thần Áo Trắng      52
Những Thiên Thần Áo Trắng      53
Những Thiên Thần Áo Trắng      54
Những Thiên Thần Áo Trắng      55
Những Thiên Thần Áo Trắng      56
Những Thiên Thần Áo Trắng      57
Những Thiên Thần Áo Trắng      58
Những Thiên Thần Áo Trắng      59
Những Thiên Thần Áo Trắng      60
Những Thiên Thần Áo Trắng      61
Những Thiên Thần Áo Trắng      62
Những Thiên Thần Áo Trắng      63
Những Thiên Thần Áo Trắng      64
Những Thiên Thần Áo Trắng      65
Những Thiên Thần Áo Trắng      66
Những Thiên Thần Áo Trắng      67
Những Thiên Thần Áo Trắng      68
Những Thiên Thần Áo Trắng      69
Những Thiên Thần Áo Trắng      70
Những Thiên Thần Áo Trắng      71
Những Thiên Thần Áo Trắng      72
Những Thiên Thần Áo Trắng      73
Những Thiên Thần Áo Trắng      74
Những Thiên Thần Áo Trắng      75
Những Thiên Thần Áo Trắng      76
Những Thiên Thần Áo Trắng      77
Những Thiên Thần Áo Trắng      78
Những Thiên Thần Áo Trắng      79
Những Thiên Thần Áo Trắng      80
Những Thiên Thần Áo Trắng      81
Những Thiên Thần Áo Trắng      82
Những Thiên Thần Áo Trắng      83
Những Thiên Thần Áo Trắng      84
Những Thiên Thần Áo Trắng      85
Những Thiên Thần Áo Trắng      86
Những Thiên Thần Áo Trắng      87
Những Thiên Thần Áo Trắng      88
Những Thiên Thần Áo Trắng      89
Những Thiên Thần Áo Trắng      90
Những Thiên Thần Áo Trắng      91
Những Thiên Thần Áo Trắng      92
Những Thiên Thần Áo Trắng      93
Những Thiên Thần Áo Trắng      94
Những Thiên Thần Áo Trắng      95
Những Thiên Thần Áo Trắng      96
Những Thiên Thần Áo Trắng      97
Những Thiên Thần Áo Trắng      98
Những Thiên Thần Áo Trắng      99
Những Thiên Thần Áo Trắng      100
Những Thiên Thần Áo Trắng      101
Những Thiên Thần Áo Trắng      102
Những Thiên Thần Áo Trắng      103
Những Thiên Thần Áo Trắng      104
Những Thiên Thần Áo Trắng      105
Những Thiên Thần Áo Trắng      106
Những Thiên Thần Áo Trắng      107
Những Thiên Thần Áo Trắng      108
Những Thiên Thần Áo Trắng      109
Những Thiên Thần Áo Trắng      110
Những Thiên Thần Áo Trắng      111
Những Thiên Thần Áo Trắng      112
Những Thiên Thần Áo Trắng      113
Những Thiên Thần Áo Trắng      114
Những Thiên Thần Áo Trắng      115
Những Thiên Thần Áo Trắng      116
Những Thiên Thần Áo Trắng      117
Những Thiên Thần Áo Trắng      118
Những Thiên Thần Áo Trắng      119
Những Thiên Thần Áo Trắng      120 End

 

Báo link bị lỗi

Những Thiên Thần Áo Trắng


Copyright: www.giaitriabc.com