Siêu Tinh Tinh Học ViệnMột thế giới song song dựa theo năng lực của các chòm sao hoàng đạo làm tiêu chuẩn cao nhất. Trình Chi Nhi từ nhỏ bị mọi người xa lánh đột nhiên được "Siêu Tinh Tinh Học Viện" tuyển nhận nhập học, cùng lúc đó, siêu năng lực của chòm sao trong người cô cũng thức tỉnh, cũng nảy sinh một đoạn quan hệ kì diệu với những người thừa kế chòm sao trong thế giới này.
Siêu Tinh Tinh Học Viện      1
Siêu Tinh Tinh Học Viện      2
Siêu Tinh Tinh Học Viện      3
Siêu Tinh Tinh Học Viện      4
Siêu Tinh Tinh Học Viện      5
Siêu Tinh Tinh Học Viện      6
Siêu Tinh Tinh Học Viện      7
Siêu Tinh Tinh Học Viện      8
Siêu Tinh Tinh Học Viện      9
Siêu Tinh Tinh Học Viện      10
Siêu Tinh Tinh Học Viện      11
Siêu Tinh Tinh Học Viện      12
Siêu Tinh Tinh Học Viện      13
Siêu Tinh Tinh Học Viện      14
Siêu Tinh Tinh Học Viện      15
Siêu Tinh Tinh Học Viện      16
Siêu Tinh Tinh Học Viện      17
Siêu Tinh Tinh Học Viện      18
Siêu Tinh Tinh Học Viện      19
Siêu Tinh Tinh Học Viện      20
Siêu Tinh Tinh Học Viện      21
Siêu Tinh Tinh Học Viện      22
Siêu Tinh Tinh Học Viện      23
Siêu Tinh Tinh Học Viện      24
Siêu Tinh Tinh Học Viện      25
Siêu Tinh Tinh Học Viện      26
Siêu Tinh Tinh Học Viện      27
Siêu Tinh Tinh Học Viện      28
Siêu Tinh Tinh Học Viện      29
Siêu Tinh Tinh Học Viện      30 End

 

Báo link bị lỗi

Siêu Tinh Tinh Học Viện


Copyright: www.giaitriabc.com