Trăm Mưu Ngàn KếSau khi Từ Phong (Trần Kiện Phong) bạn trai của Lam Bình (Từ Tử San) mất tích đã một năm, Tuần Bổ Lữ Đào (Huỳnh Tông Trạch) phát hiện thì ra Phong đã chết, người đến nhận thi thể cũng chính là Bình, nhưng không bao lâu đột nhiên Phong xuất hiện, khiến mọi chuyện càng ly kỳ, tình cảm giữa Phong và Bình càng khắn khít hơn.
Thì ra tất cả đều có liên quan đến một âm mưu chiếm đoạt tài sản của một kẻ lường gạt, và bố cục của mẹ kế Lam Bình, Đào triển khai việc điều tra và đã gặp nhiều nguy hiểm, đồng thới cũng vì đó mà Đào bị cách chức, may mắn Đào được Ân Duyệt muội (Dương Tư Kỳ) người cùng lớn lên với anh, luôn ở bên cạnh đông viên, mặt khác sau khi Bình và Phong lấy nhau, người nhà liên tục gặp chuyện, thì ra Thiên Môn Bát Tướng những kẻ xem Mao Thái (Trần Hồng Liệt) là thủ lĩnh đã hóa thân thành một thân phận khác trà trộn vào Lam gia…
Trăm Mưu Ngàn Kế      1
Trăm Mưu Ngàn Kế      2
Trăm Mưu Ngàn Kế      3
Trăm Mưu Ngàn Kế      4
Trăm Mưu Ngàn Kế      5
Trăm Mưu Ngàn Kế      6
Trăm Mưu Ngàn Kế      7
Trăm Mưu Ngàn Kế      8
Trăm Mưu Ngàn Kế      9
Trăm Mưu Ngàn Kế      10
Trăm Mưu Ngàn Kế      11
Trăm Mưu Ngàn Kế      12
Trăm Mưu Ngàn Kế      13
Trăm Mưu Ngàn Kế      14
Trăm Mưu Ngàn Kế      15
Trăm Mưu Ngàn Kế      16
Trăm Mưu Ngàn Kế      17
Trăm Mưu Ngàn Kế      18
Trăm Mưu Ngàn Kế      19
Trăm Mưu Ngàn Kế      20
Trăm Mưu Ngàn Kế      21
Trăm Mưu Ngàn Kế      22
Trăm Mưu Ngàn Kế      23
Trăm Mưu Ngàn Kế      24
Trăm Mưu Ngàn Kế      25
Trăm Mưu Ngàn Kế      26
Trăm Mưu Ngàn Kế      27
Trăm Mưu Ngàn Kế      28
Trăm Mưu Ngàn Kế      29
Trăm Mưu Ngàn Kế      30
Trăm Mưu Ngàn Kế      31
Trăm Mưu Ngàn Kế      32
Trăm Mưu Ngàn Kế      33
Trăm Mưu Ngàn Kế      34
Trăm Mưu Ngàn Kế      35
Trăm Mưu Ngàn Kế      36
Trăm Mưu Ngàn Kế      37
Trăm Mưu Ngàn Kế      38
Trăm Mưu Ngàn Kế      39
Trăm Mưu Ngàn Kế      40
Trăm Mưu Ngàn Kế      41
Trăm Mưu Ngàn Kế      42
Trăm Mưu Ngàn Kế      43
Trăm Mưu Ngàn Kế      44
Trăm Mưu Ngàn Kế      45
Trăm Mưu Ngàn Kế      46
Trăm Mưu Ngàn Kế      47
Trăm Mưu Ngàn Kế      48
Trăm Mưu Ngàn Kế      49
Trăm Mưu Ngàn Kế      50
Trăm Mưu Ngàn Kế      51
Trăm Mưu Ngàn Kế      52
Trăm Mưu Ngàn Kế      53
Trăm Mưu Ngàn Kế      54
Trăm Mưu Ngàn Kế      55
Trăm Mưu Ngàn Kế      56
Trăm Mưu Ngàn Kế      57
Trăm Mưu Ngàn Kế      58
Trăm Mưu Ngàn Kế      59
Trăm Mưu Ngàn Kế      60
Trăm Mưu Ngàn Kế      61
Trăm Mưu Ngàn Kế      62
Trăm Mưu Ngàn Kế      63
Trăm Mưu Ngàn Kế      64
Trăm Mưu Ngàn Kế      65
Trăm Mưu Ngàn Kế      66
Trăm Mưu Ngàn Kế      67
Trăm Mưu Ngàn Kế      68
Trăm Mưu Ngàn Kế      69
Trăm Mưu Ngàn Kế      70
Trăm Mưu Ngàn Kế      71
Trăm Mưu Ngàn Kế      72
Trăm Mưu Ngàn Kế      73
Trăm Mưu Ngàn Kế      74
Trăm Mưu Ngàn Kế      75
Trăm Mưu Ngàn Kế      76
Trăm Mưu Ngàn Kế      77
Trăm Mưu Ngàn Kế      78
Trăm Mưu Ngàn Kế      79
Trăm Mưu Ngàn Kế      80
Trăm Mưu Ngàn Kế      81
Trăm Mưu Ngàn Kế      82
Trăm Mưu Ngàn Kế      83
Trăm Mưu Ngàn Kế      84
Trăm Mưu Ngàn Kế      85
Trăm Mưu Ngàn Kế      86
Trăm Mưu Ngàn Kế      87
Trăm Mưu Ngàn Kế      88
Trăm Mưu Ngàn Kế      89
Trăm Mưu Ngàn Kế      90
Trăm Mưu Ngàn Kế      91
Trăm Mưu Ngàn Kế      92 End

 

Báo link bị lỗi

Trăm Mưu Ngàn Kế


Copyright: www.giaitriabc.com