Yên ChiNội dung bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc chiến tranh Trung- Nhật năm 1937, khi Nhật phát động chiến tranh xâm lược Trung Hoa,chính điều lệnh đó đã khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi con người sắp mất nước, những con người sắp phải chịu cảnh nô lệ nếu họ không dùng hết sức bình sinh để đứng dậy, để chiến đấu cho chính bản thân mình.
Yên Chi


Copyright: www.giaitriabc.com