Mộc Quế AnhDiển Viên: Phim Hay Tái Bản,Trần Tú Văn,Lâm Vĩ Thần,Tiêu Ân Tuấn,Văn Tụng Nhàn, Quach Kim, Duong Trach Lam, Cung Tuyet Hoa

Nội Dung: Hai nước Tống Liêu chinh chiến liên miên, cho đến đời Tống Nhân Tôn, Dương Lục Lang người con trai thứ sáu của dòng họ Dương, một gia đình trung quân ái quốc, đưa binh nghinh chiến, nhưng lại bị đại tướng quân Gia Luật Hào Nam của Liên Quốc bài trận bao vây. Con trai duy nhất của Dương Lục Lang là Dương Tôn Bảo xả thân cứu cha, gặp phải vị hôn thê của Hào Nam là Mộc Quế Anh, nữ thiếu chủ của trại Mộc Kha. Hai người tự định chung thân. Hào Nam tay nắm bách vạn hùng binh, bài ra Tử Vi Cửu Sát Thiên Môn Trận, tấn công tới biên giới Tống Quốc. Lúc đớ Quế Anh đã mang cốt nhục của Tôn Bảo, nhưng dựa vào can đảm và dũng khí hơn người, sanh con trưóc trận, cuối cùng thống lảnh quân Tống đại phá Thiên Môn Trận, khải hoàn hồi triều
Mộc Quế Anh      3
Mộc Quế Anh      4
Mộc Quế Anh      5
Mộc Quế Anh      6
Mộc Quế Anh      7
Mộc Quế Anh      8
Mộc Quế Anh      9
Mộc Quế Anh      10
Mộc Quế Anh      11
Mộc Quế Anh      12
Mộc Quế Anh      13
Mộc Quế Anh      14
Mộc Quế Anh      15
Mộc Quế Anh      16
Mộc Quế Anh      17
Mộc Quế Anh      18
Mộc Quế Anh      19
Mộc Quế Anh      20
Mộc Quế Anh      21
Mộc Quế Anh      22
Mộc Quế Anh      23
Mộc Quế Anh      24
Mộc Quế Anh      25
Mộc Quế Anh      26
Mộc Quế Anh      27
Mộc Quế Anh      28
Mộc Quế Anh      29
Mộc Quế Anh      30
Mộc Quế Anh      31
Mộc Quế Anh      32
Mộc Quế Anh      33
Mộc Quế Anh      34
Mộc Quế Anh      35
Mộc Quế Anh      36
Mộc Quế Anh      37
Mộc Quế Anh      38
Mộc Quế Anh      39
Mộc Quế Anh      40
Mộc Quế Anh      41
Mộc Quế Anh      42
Mộc Quế Anh      43
Mộc Quế Anh      44
Mộc Quế Anh      45
Mộc Quế Anh      46
Mộc Quế Anh      47
Mộc Quế Anh      48
Mộc Quế Anh      49
Mộc Quế Anh      50
Mộc Quế Anh      51
Mộc Quế Anh      52
Mộc Quế Anh      53
Mộc Quế Anh      54
Mộc Quế Anh      55
Mộc Quế Anh      56
Mộc Quế Anh      57
Mộc Quế Anh      58
Mộc Quế Anh      59
Mộc Quế Anh      60 End

 

Báo link bị lỗi

Mộc Quế Anh


Copyright: www.giaitriabc.com